lengo

  • Maabara ya kisasa yenye vifaa vya kutosha.
  •  Msaada wa Kiserikali.
  • Uwepo wa menegment ya hospitali na timu ya watu iliyo bobea.
  • Kuwepo kwa malengo ya mafunzo kwa wafanyakazi.
  • Bodi ya hospitali imara.
  • uwepo wa madaktari bingwa wa kutosha.